INGO s.r.o.

Inžiniering a poradenstvo v oblasti stavebného práva.

Hľadáte profesionálne stavebné poradenstvo a nechce sa Vám trápiť s byrokraciou?
My vieme, ako na to!

Spoločnosť INGO s.r.o. prináša svojim klientom viac ako 20 – ročné skúsenosti v oblasti inžinieringu. Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb, poradenstvo v oblasti stavebného práva a v neposlednom rade šetrenie Vášho času.

O spoločnosti

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb, poradenstvo v oblasti stavebného práva a v neposlednom rade šetrenie Vášho času.

Inžiniering je dôležitým krokom pri celkovom investičnom zámere. Klientom ponúkame vybavenie územného rozhodnutia , stavebného povolenia , kolaudačného rozhodnutia, podkladov z katastra nehnuteľností, identifikácie parciel, geodetické zameranie stavieb, legalizáciu stavieb či búracie povolenia. Našich klientov zastupujeme voči tretím osobám ako sú napr. stavebné úrady, miestne úrady, dotknuté orgány štátnej správy, projektanti, dodávatelia stavby atď.

Pri spolupráci s klientom kladieme veľký dôraz na individuálny a odborný prístup, riadime sa jeho požiadavkami, aby sme tak dospeli k jeho maximálnej spokojnosti.

Naša spoločnosť vykonáva vyššie uvedené druhy na celom území Slovenskej republiky.

Naše služby

Asanácia objektov

Vyňatie z PPF, LPF

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Projekt bilancie skrývky humusového horizontu

Ohlásenie drobnej stavby

Zmena stavby pred jej dokončením

Skúšobná prevádzka

Kolaudačné rozhodnutie

EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Geodetické práce

Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve

Poradenská činnosť v oblasti stavebného práva a povoľovacích procesov

Referencie

Našimi referenciami sú mnohé projekty z oblasti pozemných a inžinierskych stavieb.

 

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Polyfunkčné objekty
  • Vedenie VN, NN
  • Oprava rozvodne a trafostanice /bez VN a VNN/
  • Prevádzky obchodu a služieb
  • Inžinierske siete a komunikácie

Viac ako 16 – ročné skúsenosti v oblasti inžinieringu.

Pri spolupráci s klientom kladieme veľký dôraz na individuálny a odborný prístup, riadime sa jeho požiadavkami, aby sme tak dospeli k jeho maximálnej spokojnosti.

Napíšte nám

Kontakty

INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina

+421 915 776 000

milota.goffova@gmail.com

Radová 1080/28, 010 03 Žilina